பட்டியில் உங்கள் மொபைலை சார்ஜ் செய்ய வேண்டுமா? நீங்கள் ஒரு வழியில் அல்லது வேறு வழியில் பணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
பட்டியில் உங்கள் மொபைலை சார்ஜ் செய்ய வேண்டுமா? நீங்கள் ஒரு வழியில் அல்லது வேறு வழியில் பணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

எந்த நேரத்திலும், எந்த இடத்திலும் எங்கள் கேஜெட்களை ஜூஸ் செய்ய முடியும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். சில இடங்கள் கலகம் செய்கின்றன.

மேலும் படிக்க