DeLonghi ECAM45.764.W Eletta Cappuccino TOPக்கான கண்ட்ரோல் பேனல் மற்றும் வார்மிங் கப்

DeLonghi ECAM45.764.W Eletta Cappuccino TOPக்கான கண்ட்ரோல் பேனல் மற்றும் வார்மிங் கப்

DeLonghi ECAM45.764.W Eletta Cappuccino TOP இன் செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டுப் பலகம் மற்றும் செயலில் உள்ள கப் வெப்பமயமாதல் ஆகியவை மற்ற எலெட்டா காபி இயந்திரங்களிலிருந்து தனித்து நிற்கின்றன.

சலவை இயந்திரம் சீமென்ஸ் iq500